Yogans fördelar för kroppen

Att träna är något som är bra för din fysiska kropp oavsett vilken sorts träning du utför. Yoga kan bland annat användas i rehabilitering, men också för en hårdare träning. Att utöva yoga har många fördelar för våra kroppar och i den här delen går vi igenom några av yogans främsta fördelar.

Bättre kondition

Om du utövar en form av yoga som är mer fysiskt ansträngande så förbättras din kondition vilket i sin tur kan leda till ett friskare hjärta och minskar därmed risken för hjärtsjukdomar.

Uthållighet

Yogan är en av de få sporterna där man håller en och samma position under flera minuter. Detta hjälper dig att få ett bättre tålamod och uthållighet.

Ökad flexibilitet

Nidbilden av någon som utövar yoga är någon som är extremt smidig. Yoga hjälper kroppens muskler att mjukas upp och du blir mer flexibel i din kropp. Din kropp kommer att kännas smidigare och du kommer kunna böja dig på sätt du inte kunde innan bara genom att utöva yoga.

Styrka

Yogan utmanar många av kroppens muskler. Allt eftersom att du utövar yoga kommer du att märka att du blir starkare i kroppen.

Stressreducerande

Eftersom att yoga är en sport där vi ger mycket fokus på att komma ner i varv och i många yogaformer ingår det både meditation och andningsövningar så får vi ner vår puls. Detta bidrar till att vår stressnivå går ner och det minskar risken för hjärtsjukdomar.

Minskar smärta

Många som utövar yoga upplever att det hjälper deras smärta. Det finns till exempel yogaövningar för den som lider av mensvärk.