FÖR KLUBB: 
Om din klubb är intresserad av att erbjuda något av MOJO-koncepten behöver du göra följande:

  • Utbilda dina instruktörer - antingen via någon av våra öppna utbildningar (se "Kalender" för aktuella datum) eller via en offertutbildning som du beställer till din klubb.
  • Prenumerera på en klubblicens varje månad.
  • Prenumerera på aktuellt säsongskit 3 ggr per år (januari, maj & september) för aktuella instruktörer.

FÖR INSTRUKTÖR KNUTEN TILL LICENSTAGANDE GYM:

  • Ta del av utbildningen - 100% närvaro och deltagande + godkänd uppkörning krävs för att börja instruera i aktuellt koncept.
  • Skicka in din instruktörs-dvd senast 3 månader efter avslutad utbildning. 
  • Håll din e-post uppdaterad med oss för att mottaga ny release/säsong till din mail.

FÖR FRILANSANDE INSTRUKTÖR EJ KNUTEN TILL LICENSTAGANDE GYM:

  • Ta del av utbildningen som inspiration, vidareutbildning/vidareutveckling. 
  • En säsong ingår i utbildningspriset.
  • För fler säsonger betalar du licensavgift eller per enstaka säsong.